header image

von Willebrands sygdom

En anden arvelig lidelse kaldet von Willebrands sygdom (vWD). Det kan påvirke både mænd og kvinder, og er kendetegnet ved særligt blødning af slimhinderne. Det er behandlet med faktor VIII-koncentrater, der også indeholder von Willebrand faktor (vWF). Arv von Willebrands sygdom er kompleks, og sværhedsgraden af ​​sygdommen varierer mellem individer.

Sygdommen er opdelt i forskellige typer af sværhedsgrad, hvor type 1 er den mildeste form og type 3 er den mest vanskelige. Den mest almindelige form er VWS type 1, mens den mest alvorlige form (type 3) er den mindst almindelige. Mennesker med VWS type 1 kan i mange tilfælde være uvidende om deres sygdom, når de måske kun lider blødning problemer for eksempel, traumer, kirurgi eller tandudtrækning. Patienter med VW Type 2 og Type 3 kan lide af spontane blødninger, for eksempel i led og muskler, men også næseblod og blødning fra munden og mave kan forekomme. Kvinder med VWS ofte lider usædvanlig alvorlig og langvarig menstruation.

 Octapharma lægemidler til behandling af von Willebrands sygdom er:wilnativ® - dobbelt virusinaktiveret, Faktor VIII - von Willebrand Faktor (VWF) koncentrat af høj renhed  til profylakse og behandling af blødninger og forebyggelse og behandling ved kirurgiske indgreb ved von Willebrand´s sygdom og hæmofili A. 

 

wilnativ® Produktresumé