header image

Rhesus-immunisering

På de røde blodlegemer sidder der flere forskellige stoffer. Nogle af disse stoffer ligger til grund for inddelingen i forskellige blodtypesystemer, hvoraf de mest kendte er AB0-systemet og Rhesus (Rh)-systemet.

 

Rh-systemets mest betydningsfulde faktor kaldes for Rh-faktoren eller D-faktoren (deraf benævnelsen anti-D immunglobulin). Omtrent 85 % af den svenske befolkning har denne faktor og kaldes Rh-positive (Rh+), mens 15 % mangler denne og kaldes Rh-negative
(Rh-).

 

Hvis en Rh-negativ kvinde er gravid med et Rh-positivt foster (hvilket kan ske, hvis manden er Rh-positiv), kan Rh-faktoren på fosterets blodlegemer stimulere kvindens immunforsvar til at danne antistoffer, som er rettet mod Rh-faktoren. Den gravide kan dermed blive Rh-immuniseret. Risikoen for Rhesus-immunisering er størst i forbindelse med fødslen, men der er også en lille risiko under graviditeten.

 

Hvis en Rhesus-immuniseret kvinde er gravid med et Rh-positivt foster, kan antistoffer mod Rh-faktoren vandre fra hendes blod til fosterets blod og angribe de røde blodlegemer, der jo har Rh-faktoren siddende udenpå. Dermed ødelægges fosterets røde blodlegemer, hvilket kan få meget alvorlige konsekvenser. 

 

Ved at tilføre anti-D immunglobulin til den Rh-negative kvinde kan Rhesus-immuniseringen forhindres. Behandling med anti-D immunglobulin gives til alle Rh-negative kvinder, hvis fosteret er Rh-positivt. Behandlingen gives også til Rh-negative kvinder i forbindelse med kirurgiske aborter eller sene spontane aborter samt ved eventuelle indgreb under graviditeten, fx i forbindelse med fostervandsundersøgelser. Anti-D immunglobulin skal ikke gives til kvinder, som allerede er Rhesus-immuniserede.

 

Der gives nye injektioner med anti-D immunglobulin, hver gang en Rh-negativ kvinde er gravid med et Rh-positivt foster. Der gives en injektion, efter graviditeten er afsluttet. En første dosis kan dog gives under graviditeten.

 

De injicerede antistoffer forsvinder gradvist og er helt væk inden for seks måneder.

 

 

Octapharmas produkt til Rhesus-immunisering er:

 


rhesonativ®
 er den såkaldte specifik gammaglobulin, der indeholder et højt indhold af anti-D-antistoffer. Det gives intramuskulært i graviditeten til kvinder, der Rh negative og hvis nyfødt baby er Rh positiv. Formålet er at forhindre kvinden immuniseres, der kan ødelægge efterfølgende børn. Dette påvirker ca. 10% af alle fødsler. Rhesonativ er også givet til Rh-negative kvinder for aborter og andre indgreb under graviditet. Rhesonativ er virus inaktiveres ved SD-metoden.

 

rhesonativ® Produktresumé