header image

Immunmodulation

Immunmodulation ved autoimmune sygdomme 

Visse sygdomme forårsages helt eller delvist af immunologiske mekanismer, såkaldte autoimmune sygdomme. Hos visse personer er der ubalance i immunforsvaret, fx ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP). Ved ITP angriber patientens egne antistoffer fejlagtigt patientens egne trombocyter (eller blodplader) og ødelægger dem langt hurtigere end normalt, hvilket fører til en lav koncentration af trombocyter i blodet og dermed en øget risiko for blødning.

 

En ubalance i immunforsvaret kan også forårsage specifikke sygdomme som medfører inflammationer i kroppens nervesystem eller andre organer, fx ved Guillain-Barrés syndrom (GBS) eller Kawasakis syndrom. Disse autoimmune sygdomme indebærer, at immunsystemet fejlagtigt opfatter kroppens eget væv (fx nerveceller eller blodkar) som fremmed og derfor angriber og ødelægger det. Det er ikke klarlagt, hvorfor immunforsvaret gør dette. I tilfælde af GBS og Kawasakis syndrom mener man, at en infektion (eller en vaccination) kan være en udløsende faktor. 

 

Både Guillain-Barrés syndrom og Kawasakis syndrom behandles med intravenøst immunglobulin. Det er heller ikke klarlagt, hvordan tilførslen af immunglobuliner påvirker det fejlregulerede immunforsvar i disse tilfælde. Sandsynligvis er det dog et samspil mellem en række forskellige mekanismer, der neutraliserer og regulerer immunforsvaret og på den måde genopretter den immunologiske balance. Denne type behandling kaldes immunmodulation.

 

Guillain-Barrés syndrom (GBS)
Guillain-Barrés syndrom (GBS) er en akut autoimmun nervesygdom, som er kendetegnet ved muskelsvaghed. GBS forårsages af antistoffer, som angriber perifere nerver. Muskelsvagheden starter som regel i benene og spreder sig derefter opad i takt med, at inflammationsprocessen vandrer opad i rygmarven. I alvorlige tilfælde kan det autonome nervesystem også blive ramt, hvilket blandt andet kan medføre hjertearytmi. Vejrtrækningsmusklerne kan blive påvirket i varierende grad. I 20-30 % af tilfældene kan det være nødvendigt at benytte respirator.

 

Kawasakis syndrom

Kawasakis syndrom er en autoimmun sygdom, som skyldes, at der opstår en inflammation i kroppens blodkar (såkaldt vaskulitis eller karbetændelse). Sygdommen påvirker mange organer, herunder hud, slimhinder, lymfekirtler og blodkar. Sygdommen rammer især børn. I forbindelse med sygdommen er det meget almindeligt at der opstår hjerteinflammation, og barnet kan også få uregelmæssig hjerterytme og andre cirkulationsproblemer. Hvis sygdommen ikke bliver behandlet, øges risikoen for komplikationer fra hjertet.

 

 

 

Octapharmas produkt til behandling af ubalance i immunsystemet er:


 

 


octagam® 10%
 er et immunglobulin til intravenøs anvendelse, som anvendes til substitutionsterapi ved primær immundefekt og til immunmodulation i visse autoimmune sygdomme. Octagam 10% er en klar opløsning, som skal opbevares ved stuetemperatur (3 måneder) eller i køleskab (24 måneder). Octagam 10% SD behandlede og inkuberet ved lav pH for at opnå høj virussikkerhed.

 

octagam® 10% Produktresumé