header image

Immundefekt

Primær immundefekt

 

Visse personer har en defekt i deres immunforsvar, som indebærer, at deres antistofproduktion helt eller delvist udebliver (primær immundefekt). Det indebærer, at de bliver meget modtagelige over for især bakterielle infektioner og desuden har svært ved at bekæmpe de infektioner, som de bliver ramt af. De får langvarige infektioner og gentagne lungebetændelser. På sigt kan de få kroniske skader i luftveje og lunger.

 

Ved regelmæssig tilførsel af lægemiddel med immunglobulin kan deres modstandskraft mod infektioner forbedres markant, og risikoen for kroniske skader mindskes.

 

Immunglobuliner kan gives intravenøst, subkutant eller intramuskulært. Subkutan behandling med immunglobuliner kan administreres i hjemmet af patienten selv, hvorfor den ofte foretrækkes. Med subkutan behandling foretages infusionen ofte cirka en gang om ugen, mens intravenøst immunglobulin gives cirka en gang om måneden og administreres på et sygehus af en sygeplejerske. Intramuskulær behandling gives som regel også på et sygehus, men anvendes ikke så ofte i dag. 

 

Sekundær immundefekt

 

En immundefekt kan også være sekundær. Så er der en anden, bagvedliggende årsag eller sygdom, som hæmmer immunforsvaret, fx en alvorlig og langvarig infektion som hiv. Andre sygdomme, der kan føre til immundefekt, er tumorsygdomme som kronisk lymfatisk leukæmi og myelomatose. Behandling med immunsupprimerende lægemidler kan også forårsage en immundefekt.

 

 

Octapharma produkt til behandling af sygdomme i immunforsvaret er:

gammanorm® er et immunglobulin til intramuskulær eller subkutan anvendelse, anvendes til behandling af patienter med primær immundefekt. Gammanorm er en klar opløsning, og er normalt gives subkutant (under huden) ved hjælp af en infusionspumpe. Patienterne kan selv styre deres behandling i hjemmet. Gammanorm er SD-behandlet for at opnå en høj viral sikkerhed.

 

gammanorm® Produktresuméoctagam® 10% er et immunglobulin til intravenøs anvendelse, som anvendes til substitutionsterapi ved primær immundefekt og til immunmodulation i visse autoimmune sygdomme. Octagam 10% er en klar opløsning, som skal opbevares ved stuetemperatur (3 måneder) eller i køleskab (24 måneder). Octagam 10% SD behandlede og inkuberet ved lav pH for at opnå høj virussikkerhed.

 

octagam® 10% Produktresumé