header image

Immunsygdomme

Når vores immunforsvar støder på fremmede stoffer, fx bakterier og virus, dannes der antistoffer mod disse. Immunglobulin er den antistof-aktive del i blodplasma. 

 

Sygdommene i immunforsvaret kan deles op i følgende områder:

Læs mere om Octapharmas produkter inden for disse områder ved at klikke på det respektive link.

Octapharma's markedsførte produktlinje i Danmark til immunsygdomme består af følgende produkter: 

 

 


octagam® 10% er et immunglobulin til intravenøs anvendelse, som anvendes til substitutionsterapi ved primær immundefekt og til immunmodulation i visse autoimmune sygdomme. Octagam 10% er en klar opløsning, som skal opbevares ved stuetemperatur (3 måneder) eller i køleskab (24 måneder). Octagam 10% SD behandlede og inkuberet ved lav pH for at opnå høj virussikkerhed.

 

octagam® 10% Produktresumégammanorm
® er et immunglobulin til intramuskulær eller subkutan anvendelse, anvendes til behandling af patienter med primær immundefekt. Gammanorm er en klar opløsning, og er normalt gives subkutant (under huden) ved hjælp af en infusionspumpe. Patienterne kan selv styre deres behandling i hjemmet. Gammanorm er SD-behandlet for at opnå en høj viral sikkerhed.

 

gammanorm® Produktresumé