header image

Immunmodulation

Visse sygdomme forårsages helt eller delvist af immunologiske mekanismer. Hos nogle personer er der ubalance i immunforsvaret, hvilket blandt andet kan føre til en øget risiko for blødninger (fx idiopatisk trombocytopenisk purpura/primær immun trombocytopeni, IPT).

 

En ubalance i immunforsvaret kan også forårsage specifikke sygdomme som medfører inflammationer i kroppens nerver eller organer (fx ved Guillain-Barrés syndrom).

 

Disse sygdomstilstande kaldes med et fælles begreb autoimmune sygdomme og indebærer, at immunforsvaret fejlagtigt opfatter kroppens eget væv (fx nerveceller) som fremmed materiale og derfor angriber og ødelægger det.

 

Det er endnu ikke klarlagt, hvordan tilførslen af immunglobuliner påvirker det fejlregulerede immunforsvar i disse tilfælde. Sandsynligvis er det dog et samspil mellem en række forskellige mekanismer, der neutraliserer og regulerer det fejlregulerede immunforsvar og på den måde genopretter den immunologiske balance. Denne type behandling kaldes immunmodulation. 


Læs mere om Primær immundefekt og Rhesus-immunisering